• banner

Оборудване за десулфуриране и денитрификация на димни газове

  • Desulphurization dust collector

    Десулфуризиращ прахоуловител

    Десулфуризацията е технология за контрол на емисиите на серен диоксид.Уредът за отстраняване на прах може не само да отстрани серен диоксид в димните газове, но и да произвежда продукти с висока добавена стойност на амонячен сулфат.